Cung cấp các chế phẩm sinh học xử lý nước và trao đổi kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp theo công nghệ Mỹ tại Việt Nam

Hotline: 0903 939 828

Mr. Phú: 0978 237 668

Mr. Phú: 0919 288 326

Giá tôm hôm nay

Giá tôm Thẻ ngày 12/7/2022

Giá tôm Thẻ ngày 12/7/2022

Giá tham khảo 12.7

Giá tôm ngày 12/7/2022

Giá tôm ngày 12/7/2022

Giá tôm có vẻ nhíc tăng.

Giá tôm ngày 07 tháng 7

Giá tôm ngày 07 tháng 7

Giá tôm có vẻ nhích lên, đây có thể là niềm vui của người nuôi

Hotline
Hotline