Cung cấp các chế phẩm sinh học xử lý nước và trao đổi kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp theo công nghệ Mỹ tại Việt Nam

Hotline: 0903 939 828

Mr. Phú: 0978 237 668

Mr. Phú: 0919 288 326

Giá tôm ngày 07 tháng 7

Ngày đăng: 08/07/2022 07:05 PM

 

      Giá tôm này là từ người mua đưa ra.!

Hotline
Hotline