Cung cấp các chế phẩm sinh học xử lý nước và trao đổi kỹ thuật nuôi tôm công nghiệp theo công nghệ Mỹ tại Việt Nam

Hotline: 0903 939 828

Mr. Phú: 0978 237 668

Mr. Phú: 0919 288 326

Giá tôm Thẻ ngày 12/7/2022

Ngày đăng: 13/07/2022 08:11 AM

Giá tôm thẻ ngày 12/7/2022 có tính tham khảo "chuẩn".

Hotline
Hotline