Doanh nghiệp Tư Nhân Môi trường Việt Thái Mỹ

Doanh nghiệp Tư Nhân Môi trường Việt Thái Mỹ

Giá tôm thẻ chân trắng, tôm sú...nuôi thâm canh giờ này mà đem ra quảng cáo thì bà con nuôi bị "ngất xỉu"...! Vì Cô Vi và cấm vận. 

    Không biết khi nào mới hết dịch đây...???!

Thống kê truy cập

  • Đang online: 6
  • Thống kê tuần:825
  • Tổng truy cập: 1091100