Doanh nghiệp Tư Nhân Môi trường Việt Thái Mỹ

Doanh nghiệp Tư Nhân Môi trường Việt Thái Mỹ

Sản phẩm đóng gói tại Mỹ

PURPOND Aquculture là vi sinh xử lý nước ao nuôi tôm: Ổn định độ pH, tạo tảo tốt, màu nước đẹp, giảm thiểu khí độc NH3 , H2S … cho ao nuôi tôm rất hiệu quả! Tạo ra kháng thể cho tôm chống lại một số loại bệnh!

   PURPOND Aquculture cũng rất hiệu quả cho trại tôm giống và cá giống.

   Đặc biệt: PURPOND Aquculture ngăn ngừa hiệu quả hội chứng E.M.S !

 

1. CÁCH DÙNG:

Theo hướng dẫn bằng tiếng Việt trên bao bì sản phẩm..

2. TÁC DỤNG THÊM về cách dùng PURPOND Aquculture.

1) PURPOND Aquculture diệt trừ tảo lam, tảo sợi độc, tảo quá dày…

       PURPOND Aquculture liều dùng gấp đôi, kết hợp với đường cát khô. Ta xử lý 2 lần vào 2 đêm liên tiếp như sau:

+Lần thứ nhất: Khoảng 9 giờ tối, tạt Purpond đã xục khí như hướng dẫn trên Bao bì xuống ao.
Khi tạt xong thì dùng đường cát khô vẩy đều khắp mặt ao với liều lượng khoảng 2 - 5 kg (hoặc mật rỉ đường từ 5 - 10 kg) cho 1300 m3 nước.

+Lần thứ hai: Làm y như lần thứ nhất vào đêm hôm sau.

 

2) Chữa bệnh “đóng rong” và chậm lớn ở tôm sú.

    Ao nuôi tôm sú nếu sử dụng PURPOND Aquculture thì sau 3 cữ xử lý. mỗi cữ cách nhau 3 ngày (liều lượng 1,5 lần so với hướng dẫn trên bao bì) … hiện tượng đóng rong và chậm lớn ở tôm sú sẽ chấm dứt !

****************************************************************************

Thông tin liên hệ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MÔI TRƯỜNG VIỆT THÁI MỸ
Địa chỉ: 201/79 Nguyễn xí, Bình thạnh,TP.HCM
Số điện thoại:
 0978.237.668 hoặc 0919.288.326
Email:
vietthaimy20179@gmail.com

PURPOND Aquculture là vi sinh xử lý nước ao nuôi tôm: Ổn định độ pH, tạo tảo tốt, màu nước đẹp, giảm thiểu khí độc NH3 , H2S … cho ao nuôi tôm rất hiệu quả! Tạo ra kháng thể cho tôm chống lại một số loại bệnh!

   PURPOND Aquculture cũng rất hiệu quả cho trại tôm giống và cá giống.

   Đặc biệt: PURPOND Aquculture ngăn ngừa hiệu quả hội chứng E.M.S !

 

1. CÁCH DÙNG:

Theo hướng dẫn bằng tiếng Việt trên bao bì sản phẩm..

2. TÁC DỤNG THÊM về cách dùng PURPOND Aquculture.

1) PURPOND Aquculture diệt trừ tảo lam, tảo sợi độc, tảo quá dày…

       PURPOND Aquculture liều dùng gấp đôi, kết hợp với đường cát khô. Ta xử lý 2 lần vào 2 đêm liên tiếp như sau:

+Lần thứ nhất: Khoảng 9 giờ tối, tạt Purpond đã xục khí như hướng dẫn trên Bao bì xuống ao.
Khi tạt xong thì dùng đường cát khô vẩy đều khắp mặt ao với liều lượng khoảng 2 - 5 kg (hoặc mật rỉ đường từ 5 - 10 kg) cho 1300 m3 nước.

+Lần thứ hai: Làm y như lần thứ nhất vào đêm hôm sau.

 

2) Chữa bệnh “đóng rong” và chậm lớn ở tôm sú.

    Ao nuôi tôm sú nếu sử dụng PURPOND Aquculture thì sau 3 cữ xử lý. mỗi cữ cách nhau 3 ngày (liều lượng 1,5 lần so với hướng dẫn trên bao bì) … hiện tượng đóng rong và chậm lớn ở tôm sú sẽ chấm dứt !

****************************************************************************

Thông tin liên hệ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MÔI TRƯỜNG VIỆT THÁI MỸ
Địa chỉ: 201/79 Nguyễn xí, Bình thạnh,TP.HCM
Số điện thoại:
 0978.237.668 hoặc 0919.288.326
Email:
vietthaimy20179@gmail.com

Thống kê truy cập

  • Đang online: 5
  • Thống kê tuần:693
  • Tổng truy cập: 1085948