Doanh nghiệp Tư Nhân Môi trường Việt Thái Mỹ

Doanh nghiệp Tư Nhân Môi trường Việt Thái Mỹ

Vi sinh xử lý đáy: BIO- Aquculture​

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng BiO Aquaculture: Vi sinh xử lý ĐÁY để nuôi tôm
thâm canh. (làm đúng hướng dẫn thì hiệu quả tăng lên nhiều)
*************************************************

 LIỀU DÙNG và CHI TIẾT CÁCH SỬ DỤNG

Theo đúng hướng dẫn nơi bao bì. Tuỳ theo kinh nghiệm và tính chất của đất và nước nơi ao nuôi mà tăng thêm hay giảm đi cho tiết kiệm và hiệu quả nhất.!

Thông tin liên hệ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MÔI TRƯỜNG VIỆT THÁI MỸ
Địa chỉ: 201/79 Nguyễn xí, Bình thạnh,TP.HCM
Số điện thoại:
 0978.237.668 hoặc 0919.288.326
Email:
vietthaimy20179@gmail.com

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng BiO Aquaculture: Vi sinh xử lý ĐÁY để nuôi tôm
thâm canh. (làm đúng hướng dẫn thì hiệu quả tăng lên nhiều)
*************************************************

 LIỀU DÙNG và CHI TIẾT CÁCH SỬ DỤNG

Theo đúng hướng dẫn nơi bao bì. Tuỳ theo kinh nghiệm và tính chất của đất và nước nơi ao nuôi mà tăng thêm hay giảm đi cho tiết kiệm và hiệu quả nhất.!

Thông tin liên hệ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MÔI TRƯỜNG VIỆT THÁI MỸ
Địa chỉ: 201/79 Nguyễn xí, Bình thạnh,TP.HCM
Số điện thoại:
 0978.237.668 hoặc 0919.288.326
Email:
vietthaimy20179@gmail.com

 

Thống kê truy cập

  • Đang online: 3
  • Thống kê tuần:706
  • Tổng truy cập: 1085962