Doanh nghiệp Tư Nhân Môi trường Việt Thái Mỹ

Doanh nghiệp Tư Nhân Môi trường Việt Thái Mỹ

Khoáng nước đa vi lương hiệu A-Z

 Khoáng nước đa vi lượng hiệu A-Z: Bổ xung tất cả các loại khoáng vi lượng mà tôm cần cho sự phát triển trong môi trường nước lợ bị thiếu. Bổ sung từ bên trong hệ tiêu hóa.

     Xài 5 ngày thấy ngay kết quả: tôm trong, bóng, lanh lẹ...

 

Thông tin liên hệ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MÔI TRƯỜNG VIỆT THÁI MỸ
Địa chỉ: 201/79 Nguyễn xí, Bình thạnh,TP.HCM
Số điện thoại:
 0978.237.668 hoặc 0919.288.326
Email:
vietthaimy20179@gmail.com

 Khoáng nước đa vi lượng hiệu A-Z: Bổ xung tất cả các loại khoáng vi lượng mà tôm cần cho sự phát triển trong môi trường nước lợ bị thiếu. Bổ sung từ bên trong hệ tiêu hóa.

     Xài 5 ngày thấy ngay kết quả: tôm trong, bóng, lanh lẹ...

 

Thông tin liên hệ:

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MÔI TRƯỜNG VIỆT THÁI MỸ
Địa chỉ: 201/79 Nguyễn xí, Bình thạnh,TP.HCM
Số điện thoại:
 0978.237.668 hoặc 0919.288.326
Email:
vietthaimy20179@gmail.com

Thống kê truy cập

  • Đang online: 3
  • Thống kê tuần:691
  • Tổng truy cập: 1085947